Strona główna

 Prowadzimy prace w trzech głównych dziedzinach :

  • Projektowanie
  • Walidacje i kwalifikacje
  • Konsultacje i szkolenia

dla przemysł‚u farmaceutycznego, kosmetycznego i suplementów diety.

 

MAGFARM Spół‚ka z o.o.

ul. Bodycha 116

02-495 Warszawa

Tel +48 22 724 99 90

Email: magfarm@magfarm.pl

NIP 118 16 71 967

KRS 0000146682, XII Wydział‚ Gospodarczy KRS dla M. St. Warszawy, kapitał‚ 100 000 PLN wniesiony w cał‚ości

 

 

Zapraszamy do zapoznania się™ z działem Szkolenia

 

Naszym mottem jest ś›wiadczenie najwyższej jakoś›ci usług za rozsądną cenę. Szczycimy się też stosowaniem rzowiązań„ technicznych zgodnych z aktualnie obowiązującymi… przepisami i zaleceniami GMP, ale też optymalnymi z  punktu widzenia ekonomii.